Reference

Naši montéři prováděli montáž ústředního vytápění, ZTI a plynoinstalace v těchto objektech:

- montáž ÚT a plynoinstalace v budově staré a nové školy, Holzova 1 - Líšeň

- montáž ÚT a plynoinstalace v budově ZŠ Elišky Přemyslovny 10 - Starý Lískovec

- rekonstrukce výměníkové stanice v budově ZŠ Řehořova - Černovice

- montáž ÚT a plynoinstalace v budově radnice Rousínov

- montáž ÚT a plynoinstalace v nástavbě ZŠ Rousínov

- montáž ÚT v přístavbě základní školy Merhautova ul.

- montáž ÚT a plynoinstalace v nájemním domě Zvěřinova 11 ( 24 bytů )

- montáž ÚT a plynoinstalace v nájemním domě Zvěřinova 9 ( 24 bytů )

- úpravy a rozšíření ÚT v ZŠ Kneslova - Černovice

- montáž ÚT a plynoinstalace v novostavbách bytových domů Cacovická

- montáž ÚT, plynoinstalace a ZTI v novostavbách bytových domů Skryjova

- úpravy a rozšíření ÚT v ZŠ Slavkov u Brna

- montáž ÚT a plynoinstalace ZUŠ Rousínov

- kompletní rekoustrukce ÚT v ZŠ Slavkou u Brna

- montáž ÚT a plynoinstalace v novostavbách bytových domů Zlatá Hora

Slavkov u Brna

- montáž ÚT a plynoinstalace v novostavbách bytových domů Rousínov

- montáž ÚT a ZTI v pavilonu kopyt ZOO Brno

( Fa. ČÁSLAVA - STAV, p. Čáslava 606928088, p. Ing. Bartůněk 542221552 )

- rekonstrukce ÚT, ZTI a plynoinstalace ( za obydlení ) v bytovém domě Křenová 55

- rekonstrukce výměníkových stanic v bytových domech Cihlářská 34, 36, 42

- rekonstrukce výměníkové stanice Veveří 58 / Nerudova 3

- rekonstrukce vody a kanalizace v bytovém domě Renneská 48 - za obydlení ( 20 bytů )

- rekonstrukce vody a kanalizace v bytovém domě Renneská 50 - za obydlení ( 20 bytů )

- rekonstrukce výměníkové stanice Kotlářská 27

- rekonstrukce výměníkové stanice Cihlářská 17

- rekonstrukce vody a kanalizace v bytovém domě Botanická 37 - za obydlení ( 26 bytů )

- rekonstrukce vody a kanalizace v bytovém domě Botanická 41 - za obydlení ( 26 bytů )

- rekonstrukce vody a kanalizace v bytovém domě Botanická 45a - za obydlení (26 bytů )

- rekonstrukcu vody a kanalizace v bytovém domě Hrnčířská 37 - za obydlení ( 10 bytů )

- rekonstrukce vody a kanalizace v bytovém domě Hrnčířská 39 - za obydlení ( 10 bytů ) - rekonstrukce ústředního vytápění v bytovém domě Lerchova 14 - za obydlení ( 5 bytů )

- rekonstrukce vody a kanalizace v bytových domech Bayerova 25 - 33 - za obydlení

( 125 bytů )

- rekonstrukce ležatých rozvodů studené a teplé užitkové vody v bloku domů:

Zahradníkova 11 - 13

Botanická 37 - 45a

Hrnčířská 37 - 41

( MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - STŘED, p. Ing. Odstrčil 542172335, 604755467 )

- rekonstrukce ZTI v bytových domech Tábor 43 - 49 - za obydlení

- rekonstrukce kanalizace v bytových domech Kosmova 3 - 11c

- rekonstrukce kanalizace v bytových domech Palackého 136 -144

- rekonstrukce ZTI a ÚT ve vile Veslařská 254 ( 6 bytů )

( Fa. FALTON, p. Staňa Oldřich 602500886, p. Staňa Jiří 602564428, p. Smutek 602513940 )

- montáž ÚT, ZTI a plynoinstalace v novostavbě bytového domu Rostislavovo náměstí

( Fa. PROPERITY, p. Ing. Maršálek 736766996 )

- rekonstrukce rozvodů ÚT a ZTI v topném kanálu pod bytovými domy

Kounicova 52 - 58

( MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - KRÁLOVO POLE, pí. Pecháčková, pí. Šplíchalová 541588296

- montáž ÚT v budově F v areálu MZLU Zemědělská 1

- montáž ÚT a ZTI v půdních nádstavbách bytových domů Stará osada 26 a 32

- výměna rozvodu a otopných těles ( za provozu ) Boettingrova 13, 15, 17

- montáž ÚT, plynoinstalace a ZTI v sídle společnosti DIS, Sirotkova ul.

- montáž ÚT a ZTI v půdních nástavbách domu Wollmanova 1-3, 5-7, 9-11

- montáž ÚT a ZTI v budově Diecézní charity Tř. kapitána Jaroše

( Fa. KALÁB, p. Ing. Helán 603228911 )

- rekonstrukce ÚT a plynoinstalace domu Hybešova 21

- rekonstrukce ÚT a ZTI domu Pisárecká 6

- montáž ÚT a ZTI v domě Joštova 6

- montáž ÚT, ZTI a plynoinstalace v domě Pekařská 4

- montáž ÚT, ZTI a plynoinstalace v domě Květná 54

( Fa. BUST, p. Navara 602727272 )

- rekonstrukce ÚT nájemního a víceúčelového domu Masarykova 25/27

- rekonstrukce ÚT a ZTI v bytových domů Cacovická 24 - 28

( Fa. FOSH, p. Kosek 777121212 )

- úpravy ÚT a ZTI v budovách areálu Vídeňská 99

( Fa. ENERGETICKÉ STROJÍRNY BRNO, p. Kocourek 723598226, 543168430,

543168234 )

- kompletní rekonstrukce plynoinstakace a ÚT v budovách v areálu firmy RENOCAR Šmahova 111

( Fa. RENOCAR, p. Musil 604892235 p. Vránek 602526693, )

- rekonstrukce ÚT, ZTI a plynoinstalace v budově sídla firmy Lesní společnosti ve

Slavkově

- montáž ÚT, ZTI a plynoinstalace v bytovém domě Stejskalova 19 ( 14 byt. jednotek )

- rekonstrukce ZTI ve vysokoškolských kolejích v Lednici

- montáž ZTI a plynoinstalace v bytovém domě Fryčajova 4 ( 36 byt. jednotek )

- kolonie 24 rodinných domků Útěchov - U horky

- montáž ZTI a plynoinstalace v bytovém domě Filipínského ( 27 byt. jednotek )

- montáž ÚT, ZTI a plynoinstalace v bytovém domě Kamenačky ( 8 byt. jednotek )

- montáž ÚT, ZTI a plynounstalace v bytovém domě Vinohrady ( 8 byt. jednotek )

( Fa. PILGRAM, p. Ing. Dvořák 603423632 )

- rekonstrukce výměníkové stanice budovy Okresního soudu Brno - venkov

( OKRESNÍ SOUD BRNO - VENKOV, p. Ing. Hanák 5116308 )

- rekonstrukce ZTI a ÚT objektů v areálu VÚVeL Hudcova 70

( VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, p. Ing. Matoušek,

pí. Šebková 541321241 )

- montáž ÚT v budově Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3

- výměna radiátorů ( za provozu ) v objektu staré radnice, Radnická ul.

- výměna radiátorů ( za provozu ) v objektu staré radnice. Mečova ul.

- výměna rozvodu vody ( za provozu ) v objektu nové radnice, Dominikánské náměstí 1

- rekonstrukce výměníkové stanice a ÚT budovy ( za provozu ) Dominikánské náměstí 3

- rekonstrukce rozvodu vody a odpadů včetrně zajištění zednických prací ( za provozu )

v budově Dominikánské nám. 3

- výměna radiátorových kohoutů v nájemních domech Mikuláškovo nám. 14, 15, 17

- výměna všech uzávěrů vody ( za provozu ) v budově Kounicova 67

- údržba všech budov patřící MmB

( MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, případné informace podá:

pí. Pospíšilová, kontaktní telefon 542173018 - odbor správy budov

pí. Potůčková 542173536 - odbor správy budov

p. Nezval 542215151 - správce Zelný trh - Špalíček

p. Weber 542173305 - správce Malinovského nám. 3

p. Geidl 542172159 - správce Nová radnice

p. Hradil 542175001 - správce Husova 3, 5

p. Straka 542321236 kl. 223 - správce Dominikánské nám. 3

pí. Hříbová 542174431 - správcová Kounicova 67 )

- rekonstrukce ohřevu teplé užitkové vody ve výměníkové stanici AGRIE - Šumavská 31 - rekonstrukce čerpadlových části včetně uzávěrů jednotlivých strojoven v areálu

AGRIE - Šumavská 31 - 33

- rekonstrukce strojovny - pergola Šumavská 31 - 33

( Fa. AGRIE, p. Krbeček 541321101/208 )

- rekonstrukce výměníkových stanic:

Milady Horákové 38

Botanická 23

Botanická 25

nám. 28 října 25

nám. 28 října 26

( Fa. ALFA - COM, p. Stejskal 608412125, p. Krajíček 608233523 )

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 1:

- montáž ÚT v objektu auly a auditoria

- rekonstrukce energokanálu a strojovny budovy B

- rekonstrukce plynovodu v budově C

( MZLU, p. Ing. Antoš 545135095, 606433565, pí. Ing. Zouharová, 545135093 )

- montáž ÚT v budově firmy RITMO MODE Hádecká 21

( Fa. STARON, p. Ing. Jakubo 602782692, p. Ing. Langer 602705846 )

- rekonstrukce ÚT, plynoinstalace a ZTI bytového domu Solniční 5, 7, 9

( RK JUREAL, p. Musil 604732909, pí. Dr. Jakoubková 773023 )

- rekonstrukce ÚT v budově České obchodní inspekce, kpt. Jaroše 5

( ČOI, p. Ing. Sehnal 45244461-3, 603448844, p. Sýkora 221960104 )

- rekonstrukce ústředního vytápění a plynoinstalace v celém areálu firmy DRIBO,

Pražákova 36 včetně vybudování regulační stanice plynu

( Fa. DRIBO, p. Horálek, p. Ing. Ottich, 543321111 )

- oprava ÚT a výměníkové stanice základní školy Merhautova ul.

( ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ředitel školy p. Šrámek 545211651 )

- plynofikace kotelen pro Správu nemovitostí města Brna

- rekonstrukce výměníkové stanice pro sídliště Černovice

- rekonstrukce tří výměníkových stanic pro sídliště Juliánov

- rekonstrukce ohřevu teplé užitkové vody ve výměníkových stanicích v sídlišti

Vinohrady

- výměna radiátorů ( za provozu ) v domě pečovatelské služby Mikulovská 9

( Fa. TEZA BRNO a.s., p. Zelinka 545242169, p. Kůs 545242170 )

- rekonstrukce ÚT v budově zvláštní šloly v Ořechově

( OBECNÍ ÚŘAD, p. Benda 547225131 )

- montáž ÚT a rozvodu vzduchu v dílnách autoservisu Renocar BMW Drážní ul.

- RD Zbraslav u Brna

( Fa. VESELÝ, p. Ing. Bařina 602785874 )

- rekonstrukce plynoinstalace v bytovém domě Veveří 75

( BYTOVÉ DRUŽSTVO V - 75, pí. Konečná 755327 )

- montáž ÚT a plynoinstalace v budově stavební firmy Tocháček Slovinská 29

- rodinné domky

( Fa. TOCHÁČEK, p. Ing.Tocháček 608833160, p. Ing. Sitarčík 541217527 )

- rekonstrukce vodoinstalace v bytovém domě Výstavní 32 - 34

( BYTOVÉ DRUŽSTVO, p. Machat 543241674 )

- výměna rad. článků za provozu, Stará osada 17 - 27

- výměna expanzních nádob Záhumenice 23

( SBD MÍR, p. Dr. Slavík 548218840, pí. Ing. Hlavoňová 545226036 )

- RD v Zastávce u Brna

( Fa. EICHLER, p. Ing. Eichler, pí. Ing. Eichlerová 542211430, 602768137 )

- montáž ÚT v budově obecního úřadu Starý Lískovec

- montáž ÚT a plynoinstalace plynoslužebny Boskovice

- montáž ÚT v budově účtárny ABB Brno

- montáž ÚT, ZTI a plynoinstalace v bytovém domě Stavební 17 ( 32 byt. jednotek )

( Fa. VANICEK, p. Vaníček 544215291, 602501513 )

- výměna kotlů v kotelnách mateřských školek v Brně - Bystrci

( MĚSTSKÁ ČÁST BRNO - BYSTRC, p. Ing. Bednář 791777 kl. 42 )

- výměna rad. článků za provozu v bytovém době Sevastopolská 2 - 12

- vybudování plynové kotelny včetně plynoinstalace Sadová 575, Modřice

( SBD DRUŽBA, předseda samosprávy Sevastopolská p. Holoubek zam. 545132055,

náměstek družstva p. Kmínek 542214811 )

- rekonstrukce ohřevu teplé užitkové vody v bytových domech SBD CÍL Šlapanice

( předseda samosprávy p. Klimeš 912624 )

- plynofikace rodinných domků v obci Sobotovice

( koordinátor prací za obec Sobotovice p. Bohm 547236632 )

- budova firmy PERIMONT Renneská 18

( Fa. PERIMONT, p. Rybák 602715024, p. Petrák 543212953, 543214950 )

- opravy kotelen v kasárnách v Náměšti nad Oslavou

( Fa. PRUMYSLOVESTA, pí. Petríková, p. Plachý 542214491, nebo p. Vincek 5093339 )

- budova divadelní scény Skleněná louka, Kounicova 23

- kolonie rodinných domků ve staré Líšni

( Fa. AREL, p. Ing. Hladiš 544214448 )

- plynofikace rodinných domků v obci Podolí u Brna

( starosta obce p. Lorenc 916636 )

- budova Radiotelevizní služby, Cejl 23

( Fa. RTS, p. Hrabovský 545211671 )

- dvorní trakt střední zdravotní školy, Merhautova 15

( Fa. Ing. HORÁK Podnikatelství staveb, p. Horák, p. Zaoral, p. Kocourek 543216935 )

- kolonie rodinných domků pod Velkou Klajdovkou

( Fa. B INVEST, p. Sokola, p. Tománek, p. Hrstka 530475 )

- rekonstrukce ÚT v univerzitní knihovně Kounicova ulice

( Fa. IMOS, p. Horáček 545321512, 545216071-8 )

- rekonstrukce kotelny hotelu Jelínek - Velká Bíteš

( p. Zaoral 602776875 )

- montáže ÚT a plynofikace rodinných domků v Brně a okolí